Как маслото от черен кимион влияе върху лечението и възстановяването от COVID-19

Същност

Ефективното лечение на COVID-19 е в процес на интензивни изследвания. Маслото от черен кимион (МЧК) е билково лекарство с антивирусно и имуномодулиращо действие и е препоръчано за лечение на COVID-19. Това проучване има за цел да оцени ефикасността на лечението с МЧК при пациенти с COVID-19.

масло от черен кимион

Масло от черен кимион с изключително високо качество може да поръчате от тук: https://www.vegadietshop.com/masla/black-cumin-oil 

 

Метод

Всички възрастни пациенти с леки симптоми на COVID-19, приети в университетската болница King Abdulaziz, Джеда, Саудитска Арабия, бяха наети за отворено клинично изпитване. Те бяха разделени на случаен принцип в контролни или лечебни групи, като в лечебната група получават 500 mg МЧК два пъти дневно в продължение на 10 дни. Симптомите се наблюдаваха ежедневно чрез телекомуникация. Първичният резултат се фокусира върху процента пациенти, които са се възстановили в рамките на 14 дни.

Резултат

Общо 173 пациенти са включени за експеримента. Средната възраст е 36 години, а 53% от пациентите са мъже. Контролната и МЧК групата включваха съответно 87 и 86 пациенти. Процентът на възстановените пациенти в МЧК групата (54%) е значително по-висок от този в контролната група (31%). Средната продължителност до възстановяване също е по-кратка за пациентите, получаващи МЧК в сравнение с контролната група.

 

 1. Въведение

Тъй като пандемията продължава, търсенето на ефективно лечение се превръща в приоритет на научните медицински изследвания. Понастоящем има малко фармакотерапевтични лекарства, ефективни срещу COVID-19. Поради това се обмислят допълнителни билкови лекарства, богати на биологично активни молекули за лечение срещу коронавирусна инфекция. Тези терапии се използват широко срещу респираторни заболявания и е докладвана тяхната ефикасност срещу симптомите на грип. По-специално, маслото от черен кимион се предлага като потенциално фитолекарство поради няколкото му фармакологични действия като противовъзпалителни, антивирусни и имуномодулиращи ефекти.

МЧК, добре позната хранителна подправка с висока лечебна стойност, произхожда от различни исторически среди. Няколко активни съединения са идентифицирани, включително тимохинон. Профилът на безопасност на тимохинон е документиран в много клинични проучвания. Скорошен систематичен преглед на рандомизирани клинични проучвания (RCT), които използват МЧК, не показа сериозни неблагоприятни ефекти върху чернодробната и бъбречната функция. Няколко предклинични и клинични проучвания са документирали антивирусната активност на МЧК срещу няколко вируса. Ин витро проучване показа, че натоварването с коронавирус намалява с МЧК.

Имунната система се състои от сложна клетъчна подредба, която защитава срещу нежелани натрапници. Въпреки това, добре координираното действие между неговите елементи е от съществено значение за правилното функциониране. В няколко проучвания е показано, че МЧК проявява имуностимулиращи ефекти чрез индуциране на множество клетъчни медиатори и имунни отговори за ликвидиране на инфекциите. Обратно, при проучвания върху възпалителни състояния, МЧК демонстрира противовъзпалителни и имуномодулиращи действия чрез намаляване на провъзпалителните медиатори. Освен това са докладвани аналгетични, антипиретични и бронходилататорни свойства на МЧК.

Въз основа на тези наблюдения върху фармакологичните активности на МЧК беше предложена потенциалната терапевтична ефикасност на МЧК при COVID-19. Това проучване има за цел да изследва влиянието на добавката на МЧК за намаляване на продължителността на симптомите и усложненията при симптоматични пациенти с лека форма на COVID-19.

 

 1. Метод

2.1. Дизайн на проучването

Проучването беше проспективно, с две рамена, паралелни групи, рандомизирано, контролирано, отворено клинично изпитване фаза II, използващо перорален NSO при възрастни пациенти с лека форма на COVID-19. Изпитването е одобрено от етичната комисия на университетската болница King Abdulaziz University Hospital (KAUH), Джеда, Саудитска Арабия (референтен номер 266-20). NCT04401202

2.2. Участници

Бяха наети възрастни пациенти на възраст 18 и повече години с лека форма на COVID-19, постъпили в спешното отделение и амбулаторните клиники в КАУХ между 1 май и 31 септември 2020 г. Участниците бяха изолирани в общежитието на КАУХ или домовете им. Инфекцията със SARS-CoV-2 е потвърдена при всички пациенти чрез тест за полимеразна верижна реакция в рамките на една седмица от появата на симптомите. Лекият COVID-19 се определя като симптоми на инфекция на горните дихателни пътища при липса на клинични или радиологични признаци на пневмония или хипоксия. Всички участници разбраха и се съгласиха да спазват планираните процедури за проучване. Изходните характеристики бяха записани за участниците, включително възраст, пол, индекс на телесна маса, статус на тютюнопушене, дни преди записване и съпътстващи заболявания.

Критериите за изключване включват текуща анамнеза за пневмония, тежко заболяване, изискващо прием в интензивно отделение, тежко хронично бъбречно заболяване, краен стадий на бъбречно заболяване, изискващо диализа, повишена аланин трансаминаза или аспартат трансаминаза, бременност или кърмене, очаквано преместване в рамките на 72 часа в друга болница от мястото на изследването, предишно лечение с МЧК или алергия към изследваното лекарство. Поради политиките за контрол на инфекциите, участниците предоставиха устно информирано съгласие преди рандомизацията. Проучването следва насоките на Декларацията от Хелзинки и Токио за хората.

 

 

 1. Резултати

Общо 233 пациенти с потвърден COVID-19 бяха оценени за допустимост от 1 май до 30 септември 2020 г.. Петдесет пациенти бяха изключени поради гореспоменати причини. Останалите 183 пациенти бяха рандомизирани в МЧК (91) и контролни групи (92). Впоследствие четирима пациенти от групата на МЧК и шест пациенти от контролната група бяха загубени за проследяване по странични причини.

В анализа са включени общо 183 пациенти с потвърдена лека форма на COVID-19. Средната им възраст е 36 ± 11 години. 97 (53 %) пациенти са мъже и 86 (47 %) са жени. Техният среден индекс на телесна маса е 27,1 ± 5,6 kg/m2.

От общия брой пациенти в проучването, 85 (46 %) пациенти са се възстановили в рамките на 14-дневния период на проучването. Процентът на пациентите, възстановени в групата на МЧК, е значително по-висок от този в контролната група (57 пациенти [63 %] срещу 32 пациенти [35 %]). Освен това, средният брой дни, необходими за възстановяване в МЧК групата, е значително по-малък в сравнение с тези в контролната група (10,7 ± 3,3 дни спрямо 12,4 ± 2,9 дни).

Нежелани събития се наблюдават при трима пациенти с леки стомашно-чревни симптоми от групата на МЧК (3,4 %). Освен това четирима пациенти от контролната група (4,6 %) са били хоспитализирани по време на периода на проучването поради усложнения на заболяването. Само един пациент от групата на МЧК (1,1 %) обаче е хоспитализиран поради силно гадене и повръщане; се подозира, че това са утежнените неблагоприятни ефекти на МЧК. Почти всички пациенти в групата на МЧК показват добро съответствие с лечението с МЧК (консумирали повече от 90 % от своите капсули МЧК).

 

 1. Заключение

Добавянето на перорална доза от МЧК при 500 mg два пъти дневно в продължение на 10 дни в проба от възрастни пациенти с леки симптоми на COVID-19 се свързва с по-висок процент на възстановяване от обичайните грижи самостоятелно на 14-ия ден от заболяването. Освен това се наблюдава по-бързо възстановяване от симптомите на COVID-19 и по-нисък процент на хоспитализация с нисък профил на неблагоприятни ефекти. По-конкретно, лечението с NSO има подчертан ефект върху продължителността на аносмия (загуба на обонянието) и хрема. Необходими са бъдещи по-големи двойно-слепи плацебо-контролирани проучвания, използващи обективни лабораторни резултати и включващи повече пациенти с тежко заболяване, за да се потвърдят ползите от NSO за лечение на COVID-19.

Цялото изследване в оригинал може да прочетете ТУК.

Ходене за отслабване: 8 съвета за изгаряне на мазнини

Много хора предпочитат ходенето за отслабване пред останалите видове спорт и тренировки. Какво трябва да знаем, обаче за да бъде това ходене от полза, а не просто разходка. Вижте отговорите в превод на една статия в MedicalNewsToday.

ходене за отслабване

Редовното ходене предлага много потенциални ползи за здравето, включително загуба на тегло. Това е и една от най-лесните и успешни форми на упражнения, които човек може да прави. Много хора могат да ходят редовно и да се възползват от предимствата да бъдат по-активни.  Много от лекарите са съгласни, че ниската двигателна активност е потенциална причина за много предотвратими състояния, като най-често срешаните са затлъстяване и сърдечни заболявания.

Едно проучване в Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry показва положителните ефекти, които ходенето може да има върху изгарянето на мазнини и намаляването на обиколката на талията при затлъстели жени.

Жените трябвало да ходят между 50-70 минути 3 дни в седмицата в продължение на общо 12 седмици. След проучването се установило, че участниците в проучването са загубили средно 1,5% телесни мазнини и 2,8 см от талията си.

Въпреки че всяко повишаване на нивото на активност може да донесе ползи, има някои неща, които човек може да направи, за да увеличи количеството мазнини, които изгаря по време на ходене. Това включва:

Увеличаване на темпото

Редовното ходене може да помогне за отслабване и подобряване на нивата на активност. Както при бягането, плуването и други форми на аеробни упражнения, темпото има значение. Човек изгаря повече калории при ходене с бързи темпове в сравнение с ходенето по-бавно.  Изследване, публикувано в “Медицина и наука в спорта и упражненията”, показва, че когато хората увеличават темпото си до бягане, те изгарят повече калории. Това проучване също така показва, че групата бегачи тежи по-малко от групата на ходещите, което предполага, че скоростта влияе пряко върху броя на калориите, които човек изгаря, докато тренира.

Увеличаването на темпото обаче не означава, че човек задължително трябва да бяга. Бързото ходене също ще изгори допълнителни калории, за да помогне за отслабването.

Носене на допълнителна тежест

Добавянето на допълнително тегло към тренировката ще изгори повече калории. По-тежките хора изгарят повече калории, тъй като телата им изискват повече енергия за изпълнение на същата задача, отколкото някой, който не е толкова тежък; носенето на допълнителна тежест по време на ходене насърчава тялото на човек да работи по-усилено по време на разходка.

Едно проучване заключава, че хората, които са ходили с 4 км в час по равна повърхност, докато са носели жилетка с тежести, тежаща 15% от теглото им, са изгаряли 12% повече калории от човек, който не е носил жилетка. Човек, облечен с жилетка с тежести, представляваща 10% от телесното им тегло и ходил със същото темпо с наклон 5-10%, изгаря средно с 13% повече калории.

Въпреки че жилетка с тежести може да помогне за изгарянето на допълнителни калории, човек трябва да избягва носенето на тежести за глезени или китки или носене на тежести в ръцете си. И двете практики могат да доведат до мускулен дисбаланс и нараняване. Въпреки това, човек винаги трябва да внимава, когато носи жилетка с тежести. Както при всяко ново упражнение, човек трябва да говори със своя лекар, преди да използва такава жилетка. Хората с проблеми с гърба или врата не трябва да използват жилетка с допълнителни тежести. Хората, които могат безопасно да носят жилетка с тежести, вероятно ще видят подобрения в броя на изгорените калории.

Ходене по наклон

За да се увеличи изгарянето на калории, човек трябва редовно да ходи нагоре по наклонена повърхност. За някои това може да означава увеличаване на градуса на бягащата пътека, докато други може да искат да включат повече хълмове в своята тренировка на открито. Човек трябва да се стреми да върви нагоре по хълмове, стълби или наклони два до три пъти седмично.

Фокусиране върху формата и стойката

Що се отнася до ходенето, е важно да поддържате форма и стойка. Човек трябва да ходи така, че да гледа по всяко време напред, тъй като това помага да се увеличи скоростта, с която човек може да върви, както и да удължи крачката си. Докато ходи, човек също трябва да се съсредоточи върху стягането на коремните и седалищните мускули. Можете да правите това по време на цялата разходка или за кратки интервали. Тази техника може да ви помогне да стегнете тези мускули и да се предпазите от наранявания, за да може да продължите тренировките си.

Включване на интервали със силови тренировки

Добавянето на тренировки за сила, като трицепсови спадове, може да направи разходките ви по-полезни. За да помогне за изгарянето на повече калории и за увеличаване на растежа на нови мускули, човек може да опита да добави и тренировки за сила по време на разходката си. Някои упражнения, които да опитате, включват: клекове,  лицеви опори, напади, напади с приклякване, набирания и др. Кратките интервали с такива упражнения могат да помогнат за увеличаване на сърдечната честота на човек и за изграждане на мускули. Те също могат да помогнат да направят рутинното ви ходене по-интересно.

Силово ходене през интервали

Силното ходене през интервали може да бъде ефективен начин човек да увеличи броя на калориите, които изгаря по време на ходене. За енергично ходене през интервали трябва първо да ходите около 5 до 10 минути, за да загрее. След това увеличете темпото и продължете с бързо и устойчиво темпо за 10 до 15 секунди, преди да се върнете към нормалното темпо на ходене. Може да повтаряте това по време на разходката докато решите и имате сили за това. А може да започнете с 5-минутна интервална разходка и впоследствие, с течение на времето да включи повече интервали за бързо ходене в своите разходки.

Правейки три кратки разходки на ден

Въпреки, че дългите разходки са добри, по-кратките, по-честите разходки също могат да осигурят предимства. На някои хора може да им е по-лесно да поддържат ежедневните си упражнения, като правят по-кратки разходки през целия ден, вместо да правят много по-голяма разходка веднъж на ден. Експертите смятат, че 3-кратната разходка през деня също носи ползи. Според едно проучване върху неактивни хора на възраст над 60 години, ходенето по 15 минути три пъти на ден може да помогне за по-добър контрол на нивата на кръвната захар, отколкото ходенето веднъж дневно в продължение на 45 минути.

Стремеж към повече стъпки всеки ден

Изкачването пеш на стълбите, когато е възможно, може да увеличи броя на ежедневните стъпки. Популярните фитнес тракери и крачкомери насърчават хората да правят 10 000 стъпки на ден, а едно проучване от 2016 г. се съгласява, че 10 000 стъпки са идеални. Това се получава при около 8 км пеша. Хората, които се интересуват от ходене с цел отслабване, трябва систмно да правят поне 10 000 стъпки всеки ден. Някои хора може дори да искат да увеличат общия си брой стъпки над тази цифра. Въпреки това, всички стъпки, които човек прави извън нормалния си ежедневен брой стъпки, могат да му помогнат да отслабне. Фитнес тракерите, които броят стъпки, са отличен стимул да помогнат на хората да правят повече стъпки всеки ден. Дори ако човек не може да достигне 10 000 стъпки на ден, той трябва да си постави разумна цел и да работи, за да го постигне. Може да увеличите броя на стъпките, които правите всеки ден, като променяте някои от ежедневните си маршрути на движение. Съветите за това включват: качване по стълбите вместо асансьора, паркиране по-далеч от магазина, работата или училището,  ходене до обяд, по време на почивката в работата или в училище, вместо да седите в стая за почивка.

Обобщение

Преди да добавите тежести или да увеличите интензивността си чрез скорост или наклон, трябва да говорите със своя лекар или друг медицински специалист. Трябва да се стремите да увеличите редовността на своето ходене, както и броя километри или стъпки, които прави всеки ден. Опитайте да добавите малко повече интензивност няколко дни в седмицата с по-бързи разходки или увеличени наклони.

 

Превод от: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325809

Какво да закусват децата при различни непоносимости?

Напоследък все повече деца страдат от непоносимост към млечни продукти и яйца, и по-рядко (слава богу) към глутен. И тогава пред родителите възниква въпосът “Какво ще яде това дете?”.  Особено тези, които скоро са се сблъскали с този проблем.

какво да закусват децата

Когато това се случи с дъщеря ми, първите седмици този въпрос беше за мен въпрос с повишена трудност 🙂 . Но впоследствие с много четене и ровене из нета разбрах, че не е толкова сложно. Особено сега, когато има голям, наистина голям избор от алтернативни продукти.

Вижте някои лесни за изпълнение идеи. Трудните, по-скоро по-трудоемки, ще намерите сред рецептите в блога 🙂 .

 

При непоносимост към млечни, яйца, соя и/или глутен:

 

📌Кокосово мляко с мюсли – мюсли със сушени плодове, мюсли с ядки или семена, мюсли с шоколад (има и такива без млечни) и т.н.

Ако нямате проблем с ядките може да ползвате ядково мляко, но по-добре редувайте с кокосово. Ако имате проблем с глутена, мюслито трябва да е безглутеново.

📌Кокосово мляко с овесени ядки и плод накиснете или сварете овесените ядки в млякото и след това добавете плод по желание. Може да добавите ядки или семена, кокосови стърготини, а за хрупкавост да поръсите с  с пукан амарант или натрошени какаови зърна.

📌Оризова каша с плод и ядки – сварете оризови ядки в алтернативно мляко или вода на каша. Добавете плод и всичко друго по желание.

📌Филийка с лютеница и качествена шунка, може домашно направена. При непоносимост към глутен хлябът е безглутенов или ползвайте криспи тост – от ориз, ориз и царевица, ориз и кокос, от елда, оризовки.

📌Филийка с „Родопска закуска” и домат /краставичка. Как се прави веган “родопска закуска” вижте по-долу.

📌Филийка с авокадо и сирене от кашу или веган сирене от кокос.

📌Филийка със сладко/мармалад и чаша ядково или кокосово мляко.

📌Филийка с фъстъчено масло и сладко /или петмез/ и чаша чай и т.н. Препоръчвам фъстъчено масло от български фъстъци, може да ползвате фъстъчено масло крънч със стевия.

📌Макарони с веган сирене. При непоносимост към глутен ползвайте безглутенови макарони. Вижте голямото ни разнообразие от такива ТУК.

📌Макарони с настъргана ябълка/круша, малко кокосово масло, натрошени ядки и канела.

📌Кус-кус с малини/боровинки/, малко кокосово масло и натрошени какаови зърна т.н.

 

„Родопска закуска” – за всички това е извара със сол, олио/зехтин, чесън, чубрица или червен пипер. Обаче има и веган вариант, специално за хора с проблем с млечните.

Как да си я приготвим: можете, ако си правите ядковото мляко у дома. Тогава заделяте пулпата от ядките и към нея добавяте зехтин, сол, малко лимонов сок и подправки на вкус – чесън, червен пипер, черен или лют пипер (това опция за възрастни), чубрица, самардала….въпрос на вкус.

А как да си приготвите ядково мляко у дома и още малко приложения на пулпата – вижте тук: https://vegadiet.bg/homemade-nuts-milk/

 

Още идеи за тост без мляко и яйца може да почерпите от тук: https://vegadiet.bg/10-vegan-avocado-toast/

 

📌При непоносимост към глутен ползвайте безглутенов хляб, криспи тост от ориз, царевица или елда, безглутеново мюсли, ядки от киноа, ядки от елда, оризови ядки, безглутенови макарони, безглутенов кус-кус и т.н.

📌Идеите са подходящи не само за деца 🙂 .

Гума ксантан в диетата – за и против

Почти всеки на безглутенов режим малко или много ползва, или се е случвало да ползва, гума ксантан. Добавката присъства в много готови безглутенови смеси, както и в почти всички готови безглутенови продукти като хляб, бисквити, сухари и много други.

Гума ксантан е полизахарид, използван като хранителна добавка. Получава се чрез ферментация на захар от зърнени култури при използване на бактерията Xanthomonas campestris. (1) Най-често за получаването на гума ксантан се използва царевица, но е възможна употребата и на пшеница. Поради това, хора с алергия към царевица и/или пшеница трябва да имат предвид, че е възможно да проявят алергия и/или непоносимост и към гума ксантан.

Трябва или не трябва да ползваме Е415 в диетата си?

Проучвания върху
животни

При проведен експеримент с 
плъхове „(30 мъжки и 30 женски в група) са хранени с ксантанова смола в
диетата в продължение на 2 години при дозови нива от 0, 0,25, 0,50 и 1,0 g / kg
/ ден. Не се наблюдава значителен ефект върху растежа, преживяемостта,
хематологичните стойности, теглото на органите или честотата на тумора. Меките
изпражнения се отбелязват по-често при мъжете от високо и средно ниво, но
разликите от контролната група едва достигат нивото на статистическа значимост”.

„Групи от 4 мъжки и 4 женски кучета бигъл са хранени с 0, 0,25, 0,37 и 1,0 g / kg / ден ксантанова гума в диетата в продължение на 2 години, започващи на възраст 4-8 месеца. Не са наблюдавани разлики на контролните кучета спрямо лекуваните кучета по отношение на преживяемостта, приема на храна, повишаване на телесното тегло, електрокардиограми, кръвно налягане, хемограми, груби некропсични наблюдения, тегло на органите или хистопатологични наблюдения.” (2)

Изследване на антитуморен ефект на Гума Ксантан (XG): „За да се изследват in vivo антитуморни ефекти на XG, мишките се инокулират подкожно с туморни клетки и се прилагат перорално с XG веднъж на всеки 5 дни от 1 ден преди инокулацията на тумора. Разгледани са растеж на тумори, оцеляване на мишки, NK активност и туморо-специфична цитотоксичност.”

Резултати: „Пероралното приложение на XG значително забавя
растежа на тумора и удължава преживяемостта на мишките, инокулирани подкожно с
клетки от меланом B16K (b).” (3)

Това последно проучване всъщност се отнася до потенциалните
антитуморни свойства на ксантанова гума и изследователите установяват, че
прилагана през устата, гума ксантан е в състояние да забави растежа на тумора и
да удължи оцеляването на мишки с меланом.

Изследвания върху
хора

Първото проучване има за цел да определи безопасността на
ксантановата дъвка, когато се консумира от хората в ежедневна диета, но при
нива, много по-високи от тези, които обикновено се консумират.

 В продължение на 23
дни 5 възрастни мъже без проблеми с GI консумират между 10,4 g и 12,9 g
ксантанова гума дневно (въз основа на теглото на субектите), което е 15 пъти
повече от сегашния препоръчителен дневен прием от 10 mg / kg. Като цяло, при
тях се наблюдава намаляване на серумния холестерол, увеличаване на фекалната
жлъчна киселина и увеличаване на изпражненията и съдържанието на вода. (4)

В друго проучване доброволците консумират 15 г гума ксантан
на ден в продължение на 10 дни. (5)  Установено е, че ксантановата гума е
„високоефективно слабително“, а субектите имат по-голямо количество изпражнения
и газове. Това не е много изненадващо като се има предвид високата доза. Но
освен това, изследователите открили, че преди изпитателния период бактериите от
изпражненията само на 12 от 18-те лица могат да разграждат ксантановата дъвка,
докато след изпитателния период бактериите от 16 от пациентите могат да я
разграждат.

Освен това пробите от изпражненията, съдържащи бактерии,
които биха могли да разрушат ксантановата дъвка, са показали много по-голямо
производство на водороден газ и късоверижни мастни киселини след изпитателния
период в сравнение с изходното ниво, което показва, че чревните бактерии на
субектите бързо се адаптират към тази нова храна източник. Което показва, че гума
ксантан (като много несмилаеми въглехидрати) може да окаже въздействие върху
микробиома на червата в големи дози.

Некротизиращ
ентероколит (НЕК) при кърмачета (6)

Преди време New York Times публикува статия, свързана със смъртни
случаи на бебета, които са развили NEC след консумация на диета с формула или
кърма, която е била сгъстена с продукт на базата на ксантан, наречен
SimplyThick.

„SimplyThick (®) (ST) е безопасно използван като сгъстител
за лечение на възрастни, които имат дисфагия, но безопасността на този продукт
не е проучена при недоносени деца. Ксантановата дъвка е съставката на ST, която
води до сгъстяване, а също така е ефективно слабително. Наскоро започнахме да
използваме ST за лечение на недоносени деца с дисфагия и / или
гастроезофагеален рефлукс. Описваме три случая на недоносени деца, които са
развили некротизиращ ентероколит (NEC), след като са били хранени с ST. За
разлика от класическия NEC, и трите случая са представени с колонизиращ NEC с
късното начало.” (7)

В търсене на причинно-следствената връзка на смъртните
случаи с консумацията на гума ксантан са направени редица проучвания върху
мишки. При метоболирането на гума ксантан се получават късоверижни мастни
киселини и млечна киселина, които   са продукти на бактериална ферментация в дебелото
черво. „Луминалните късоверижни мастни киселини могат да индуцират дозо-зависимо увреждане на чревната
лигавица при новородени плъхове, наподобяващи патологията, наблюдавана при
некротизиращ ентероколит при новородени. Свръхпроизводството / натрупването на
късоверижни мастни киселини, но не и млечна киселина, в проксималния дебело
черво и / или дисталния илеум може да играе роля в патогенезата на
некротизиращия ентероколит при недоносени деца.” (8)

„Неонаталният некротизиращ ентероколит (NEC) е заболяване, което засяга предимно недоносени деца. Добре известно е, че недоносеността, храненето с ентерална формула и колонизацията на бактериите са три основни рискови фактора за NEC. Оцетна киселина, пропионова киселина и маслена киселина са късоверижни мастни киселини (SCFAs), които се произвеждат главно в дебелото черво чрез бактериална ферментация на несмилани въглехидрати. Въпреки че производството на SCFA в скромни количества е от съществено значение за нормалната функция на лигавицата на дебелото черво, прекомерното производство / натрупване на SCFA, което може да възникне при недоносени деца поради повишена малабсорбция на въглехидрати и лоша стомашно-чревна подвижност и може да има вредно въздействие върху целостта на лигавицата. Ето защо се предполага, че твърде много луминирани късоверижни мастни киселини могат да причиняват неонатален NEC. (9)

И въпреки че късоверижните мастни киселини са жизненоважни
за здравето на дебелото черво, незрелите храносмилателни системи на новородените
изглежда са изключително чувствителни към тях.

И макар да е важно да се избягва даването на ксантанова дъвка на кърмачета (особено в големи количества), нищо не променя факта, че гума ксантан изглежда сравнително безобидна при възрастни хора. Нито едно от проучванията върху животни или хора не е установило увреждане на чревната лигавица след консумация на ксантанова гума, дори в големи дози, така че тази опасност изглежда е уникална за новородените. За всички останали, късоверижните мастни киселини всъщност са полезни за червата и за метаболитното здраве.

НО…за мен всичко е много индивидуално. Така, както има хора, които понасят добре гума ксантан, така ще има и такива, на които тя ще се отрази неблагоприятно. Мисля, че неприятните симптоми не се дължат само на гума ксантан, по-скоро това е съвкупност от няколко неща – заболяване на червата, чревен дисбаланс, бактерии и/или паразити в червата, хранителни алергии и/или непоносимости, начин на хранене не само сега, а и далеч назад във времето, да не подценяваме стреса и състоянието на имунната система.

Според мен, хората с храносмилателни проблеми като цяло трябва
да избягват ксантановата гума, не защото има доказателства, че може да увреди
червата, а защото е възможна появата на неприятни чревни симптоми.

Не попаднах на доказателства, че ксантановата гума може да причини сериозни вреди, но не мисля, че е нужно да се приемат големи количества всеки ден. Повече от година съм на диета без глутен и за целия този период съм ползвала няколко пъти гума ксантан в рецептите си (обикновено в готови смеси). И повярвайте ми и без нея нещата се получават. Случвало се е обаче да си купя смес с гума ксантан и познайте какво? Ами не, не правя трагедия от това.

Източници:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9763683

2.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0041008X73901786

3.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19788935

4.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3549377

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8329363

6.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22575248

7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22289705

8.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12394382

9.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14962641

Хранене при хроничен хиперациден гастрит

Какво представлява, какъв е режимът на хранене, как трябва да се приготвя храната, кои са забранените и кои разрешените храни, както и примерно меню.

Хранене при гастрит

Може да свалите режимът на хранене в PDF формат: download

Гастритът е възпаление на стомашната лигавица, което може да бъде остро или хронично. Правилното лечение на острите гастрити предпазва от хронифицирането им.

Гастритът е два вида – с повишена стомашна секреция и
киселинност (повишено отделяне на солна киселина) и с понижена стомашна
секреция и киселинност (понижено отделяне на солна киселина).

Тук ще се опитам да дам малко информация за първия вид
гастрит, този с повишена секреция и киселинност.

Хроничният гастрит с повишена стомашна секреция и киселинност
се означава като хиперациден или хипертрофичен. Според някои автори този
гастрит предхожда язвената болест.

Различават се две форми на хроничен гастрит с повишена
стомашна секреция и киселинност – диспептична и болкова.

Диспептичната форма се характеризира с оригване и парене
„под лъжичката”. Рядко е налице повръщане. Апетитът е запазен, дори повишен.

Болковата форма на хиперацидния гастрит се характеризира с
появата на късни болки, обичайно 2-3 часа след нахранване, както е при язвената
болест, а също така и с късна нощна болка и болки сутрин след събуждане от сън.

Основна част от лечението на гастрит е диетата, т.е. режимът
на хранене.

Режим на хранене

Режимът на хранене е поне 4-кратен, може и 5 ,6-кратно
хранене, в строго определени часове от деня. Храненето трябва да бъде бавно,
храната да се дъвче добре за да може да се раздроби и да се смеси със слюнката,
което улеснява смилането й в стомаха. Не трябва да се храните бързо и на крак! Необходимо е по-стого спазване на
диетата през пролетно-летния сезон, когато най-често се наблюдава обостряне на
неприятните симптоми при хората с гастрит.

Диетата се състои в приемане на храна, която щади стомашната
лигавица и избягване на такава, която увеличава производството на солна
киселина в стомаха.

Храната трябва да бъде нарязана или раздробена на по-малки
парчета, може да се приема под формата на пюрета, каши, каши с мляко, пасирани
ястия и супи, плодови сокове, нектари, смутита.

Трябва да се избягват пикантни храни и напитки, подправки,
газирани напитки, сол.

Да се избягва хранене с много студени или с горещи храни и
напитки. Храната трябва да бъде затоплена до температура на тялото, но не гореща
или извадена от хладилник.

Храната трябва да бъде приготвена чрез варене, варене на
пара, на водна баня, печене на скара, на грил, на тиган, във фурна, но без
препичане.

Забранява се пържене, запържване, паниране, забранени са
пикантни ястия и силни бульони, както и много сладки или сиропирани десерти.

Хранителни продукти

МЕСО

Забранени: тлъсти
меса, силни месни бульони, месни пикантни сосове, животински вътрешности
(черва, бъбреци, далак, дробчета и
др.), колбаси, наденица, луканка, пастърма, създарма, солени сушени меса,
сланина, свински врат, пушени гърди, дивеч.

Ограничени: младо
говеждо месо (крехко, добре смляно, под формата на кюфтета на пара и др.), джолан,
добре сварен език без бульона, телешки черен дроб, несолена шунка, роле,
нетлъста патица или гъска.

Разрешени: млади
меса (почистени от сухожилия, ципи и хрущяли), нетлъсто свинско месо, нетлъсти
кокошки, пуйки, пилета, пъдпъдъци, желирани меса, нетлъста пача, супи,
приготвени с агнешки крачета.

РИБА

Забранени: рибни
консерви, мариновани, пушени и осолени риби, хайвер, рибни пастети, морски
дарове (миди, стриди, раци, калмари, октопод, омари).

Ограничени:
тлъсти морски и речни риби – сьомга, паламуд, риба тон, есенна скумрия, есенен
сафрид, тлъст шаран, лефер и др.

Разрешени: нетлъсти
морски и речни риби, без кожа – мряна, пъстърва, шаран, пролетна скумрия,
пролетен сафрид, мерлуза, хек, кефал, карагьоз, копърка и др.

МЛЯКО

Забранени:
престояло кисело мляко, престоял кефир, мазни сирена (Рокфор, Камембер), солено
сирене.

Разрешени: обезсолено,
изкиснато сирене, несолен кашкавал, прясно мляко, прясно подквасено кисело
мляко, нискомаслена сметана (10-12%), прясно несолено сирене, нискомаслена
извара, млечни пастети и млечни супи.

ЯЙЦА

Забранени: гъши и
патешки яйца, майонеза, яйца на прах, пържени яйца, пържен омлет.

Ограничени: яйчен
жълтък.

Разрешени: цели
кокоши яйца (рохко сварени), яйчен белтък, яйца по панагюрски, омлети на водна
баня, крем карамел, суфлета.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

Забранени: топъл
хляб, пълнозърнест хляб, хляб „Грахам”, ръжено-пшеничен хляб, царевица,
качамак, пуканки, жито, булгур, понички, мекици, топъл козунак, баници, бюреци,
тутманици, масленки, кифла с мармалад, кроасан с масло.

Разрешени:
пресен, но не топъл хляб (бял хляб, хляб Добруджа), най-добре леко препечен, пшенички
сухари (бели), бели земели, питки и хлебчета, макаронени изделия от бяло
пшенично брашно без яйца (макарони, кускус, фиде, юфка), сварени овесени ядки,
елда, ориз, оризово брашно, нишесте, обикновени бисквити, гевреци, житна слиз,
кремове с брашно и нишесте.

МАЗНИНИ

Забранени: овча и
говежда лой, свинска мас, гхи.

Ограничени:
кокоша мазнина, патешка мас.

Разрешени: прясно
краве масло, растителни масла – зехтин, сусамово олио, слънчогледово, орехово,
масло от тиквени семки, олио от гроздови семена и др., чист сусамов тахан ( до
3 с.л. дневно, ½ час преди хранене).

ЗАХАРИ

Забранени: тахан
халва, нуга халва, бонбони, шоколад и шоколадови изделия, марципан, маслени и
шоколадови пасти и торти, сиропирани сладкиши, локум, вафли, бисквити със силни
подправки.

Разрешени: захар,
глюкоза, фруктоза и фруктова захар, мед, агаве, кленов сироп, петмези,
мармалади, желета, конфитюри, компот.

ЗЕЛЕНЧУЦИ

Забранени: патладжани,
ряпа, репички, алабаш, бакла, зрял фасул, нахут, соя, грах, краставици,
коприва, лук, чесън, кисело зеле, лютеница, туршии, мариновани консерви, лютиви
и пикантни сосове, солени маслини.

Ограничени:
спанак, леща, зелен фасул, зеле, гъби.

Разрешени:
картофи, тиквички, карфиол, броколи, брюкселско зеле, моркови, цвекло, печени
червени чушки, добре узрели домати, бамя, крехки марули, зелен грах (на пюре),
стерилизирани консерви.

ПЛОДОВЕ

Забранени:
твърди, кисели и недобре узрели плодове, сушени плодове, фурми, стафиди, лимони,
грейпфрут, ананас, портокали, касис, вишни, сливи, череши, праскови, кайсии, грозде,
твърди и несладки круши, зелени кисели ябълки, орехи, лешници, фъстъци,
небелени бадеми, небелени лешници, тиквени и слънчогледови семки, кестени,
много сладки компоти и нектари.

Ограничени:
нектари, белени бадеми, лешници и кашу, накиснати предварително, банани.

Разрешени: добре узрели и сладки плодове – ябълки, сладки и по-меки круши, ягоди (в малки количества), плодови пюрета и сок от ягоди, малини, меки, обелени праскови, мандарини, сладки портокали, печени и варени плодове, пасирани компоти от разрешените плодове, бадемово и друго ядково мляко от белени ядки.

НАПИТКИ

Забранени: силно
кафе, черен чай, нескафе, какао, газирани напитки, алкохол, силно охладени и
горещи напитки, руски квас, престояла боза.

Разрешени: слаб
черен чай, слабо кафе, чай от лайка, липа, жълт кантарион, шипки, мляко с
какао, сладка боза, слабо минерализирани минерални води – Софиски минерален
извор, Хисаря, Горна баня, Сливенски минерални бани, Търговище и др.

ПОДПРАВКИ

Забранени: чесън,
горчица, хрян, люти чушки, чили, лютив червен пипер, дафинов лист, черен пипер,
бахар, канела, карамфил, джинджифил, индийско орехче, майорана, салца.

Ограничени:
магданоз, копър, джоджен, чубрица, разреден лимонов сок, ванилия, доматено
пюре.

Разрешени: няма.

СОЛ

Готварската сол е ограничена до 6-8 g за денонощие. При високи стойности на
солната киселина в стомашния сок готварската сол се ограничава до 4-5 g за денонощие.

ПРИМЕРНО МЕНЮ

Закуска

Рохко сварено яйце, обезсолено сирене/извара, препечен хляб и чай с мед

Попара със сирене, сухар, малко масло и билков чай с мед.

Кифла с извара/сирене, чай с мед.

Сандвич с масло и шунка и печена червена чушка.

Препечен хляб, намазан със сусамов тахан и мед, чаша мляко.

Овесена каша – овесени ядки, сварени в прясно мляко.

Макарони със сирене.

Обяд / Вечеря

Млечна супа с кускус и сирене

Пилешка супа.

Супа от агнешко нетлъсто месо.

Зеленчукова крем супа с малко сирене/извара.

Супа топчета от телешко мляно месо.

Тиквички с ориз – виж рецепта тук: https://vegadiet.bg/zucchini-with-rice/

Огретен от тиквички – виж рецепта тук: https://vegadiet.bg/zucchini-graten/

Тиквички/чушки, пълнени с ориз или с мляно нетлъсто месо и ориз.

Карфиол с млечен сос и сирене.

Мусака от мляно нетлъсто месо и картофи.

Пиле с ориз.

Славянски гювеч (месо, чушки, домати, моркови, ориз).

Риба (без кожа, печена или варена) с картофено пюре.

Рибена чорба с позволените зеленчуци (рибата е филе, без кожа).

Следобедна закуска

Крем карамел.

Мляко с грис и ягоди или малини. Мляко с оризов грис и малини виж тук: https://vegadiet.bg/mляко-с-оризов-грис-и-малини/

Обикновени бисквити с кисело мляко.

Сухар с извара и сок от моркови.

Компот.

Печени или варени плодове с накиснати ядки от разрешените.

Мъфини със сирене – виж рецепта тук: https://vegadiet.bg/мъфини-със-сирене/

Важно!

Всичко горенаписано е валидно в общия случай, без да е отчетено индивидуалното състояние на индивида. Има храни, които въпреки, че са включени като разрешени, да не се понасят добре, както и обратното – храни от забранения списък да имат добра индивидуална поносимост.

Вега тест може да помогне много при състояния на гастрит,
язва и проблеми със стомаха. Той обаче се прави след преминаване на острата
фаза от заболяването.

Не е желателно Вега тест да се прави в момент на обострени болестни състояния (остър гастрит, криза при язва на стомаха и/или други, в момента обострени възпаления), тъй като има вероятност някои от резултатите да не са съвсем точни.

Може да свалите режимът на хранене в PDF формат: download

Черен кимион и многобройните му ползи за здравето

Черен кимион и многобройните му ползи за здравето

Може би мнозина от вас са чували и чели за многото ползи от употребата на черен кимион, както и на маслото от него.
Но тук ще ви представя информация от различни научни изследвания за ползите от употребата на  семената, маслото и екстракт от черен кимион върху човешкото здраве.

Първо да започна с това, че черният кимион няма общо с обикновения кимион, нито с черния сусам.

Nigella sativa, известен като Черен кимион, Черно семе или Черно кимионно семе, е цъфтящо растение, с множество малки черни семена, произхождащо от Южна Азия. В България е познато и като челебитка.

Сурови семена, масло от семена или екстракт от семена на черен кимион традиционно се използват самостоятелно или в комбинация с други съставки за различни здравословни състояния, като екзема, кашлица, главоболие, диабет, астма, инфекции, високо кръвно налягане и какво ли още не.

Основната и най-изследвана активна съставка в маслото от черен кимион е тимохинон. Тимохинонът е изследван за защита на черния дроб, намаляване на възпалението, борба с рака и като антиоксидант. Семената съдържат също алфа-Хедерин, потенциална съставка за борба с рака.

Семената от черен кимион също са богати на различни витамини и минерали, като мед, фосфор, цинк, желязо и каротин (провитамин А).

Мастните киселини съставляват около 30% от семената. Това са предимно ненаситени мастни киселини, включително линолова киселина и олеинова киселина, и някои наситени мастни киселини.

Учени с различни специалности са изследвали възможните ползи на маслото от черен кимион. Вижте някои от тях:

Маслото може да помогне в борбата с инфекциите

Черният кимион е изследван за борба с различни бактерии, вируси и паразити. Семената от черен кимион действат срещу:
* Staphylococcus aureus, честа причина за кожни инфекции.
* Helicobacter pylori, честа причина за стомашни язви.
* Маслото от черен кимион може да се нанася и върху кожата, за да се предотвратят инфекции и     облекчаване на болката.
* Семената на черния кимион могат също да се борят с някои гъбични инфекции като Candida albicans.
* Семената от черен кимион подобряват симптомите при пациенти с хепатит С в проучване на 30 души.   В друго проучване на 75 пациенти с хепатит С, черният кимион сам (500 mg) или комбиниран с   джинджифил (500 mg) има подобен благоприятен ефект.
* Черният кимион е помогнал за борба с причиняващия херпес цитомегаловирус при мишки.
* Черният кимион помага за изчистването на паразит, причиняващ малария, при мишки.
* Маслото може да предпазва от паразит, който уврежда черния дроб при мишки.
* В епруветки черният кимион е защита срещу няколко паразита, които могат да причинят сериозни   проблеми с червата при хора.

Черния кимион може да засили имунната система

Много клетъчни проучвания потвърждават ползата от имунната активност на активната съставка на черния кимион тимохинон. Неговите ефекти върху имунитета са широкообхватни (засягащи както клетъчния, така и хуморалния имунитет), повишавайки активността на имунните клетки и нивата на антителата.

Екстрактът от черни семена увеличава цитотоксичността на естествените клетки като убиец на туморните клетки.

Семената на черен кимион са способни да увеличат имунния отговор в клетките.

Може ли черният кимион да се бори с рака?

Простият отговор е: още не знаем.

Черният кимион е изследван предимно върху животни и клетки, когато става въпрос за потенциал за борба с рака. Изследванията са обещаващи, но имайте предвид, че изследванията на хора са ограничени.

Маслото от черен кимион блокира туморния растеж и разпространението при плъхове.

Семената на черен кимион (тимохинон) намаляват рака на черния дроб и пикочния мехур при плъхове.

В клетките може да убие рака на маточната шийка, рак на костите, рак на гърдата и стомаха.

Черният кимион може да увеличи тестостерона и мъжката плодовитост

В проучване на 68 безплодни мъже, дневният прием на 5 ml (1 чаена лъжица) масло от черни семена за два месеца подобрява качеството на спермата без никакви неблагоприятни ефекти.

Също така, подобрява качеството и подвижността на сперматозоидите при друго проучване при плъхове, вероятно поради неговата антиоксидантна активност.

При диабетните плъхове черните семена увеличават тестостерона.

Черно семе може да помогне на диабета

Черният кимион е много популярен сред практикуващите традиционна медицина за намаляване на диабетните симптоми като високо кръвна захар, както и резистентност към инсулин при диабет тип 2.

В проучване от 60 пациенти с инсулинова резистентност, масло от черен кимион (5 ml дневно) подобрява нивата на кръвната захар на гладно. Въпреки това, тук се дава само като добавка към лекарства за понижаване на липидите.

Изследванията подкрепят ползите от диабета, но не забравяйте, че внезапните понижения на кръвната захар могат да бъдат опасни ако имате диабет. Ако вече сте на лекарства за диабет, не забравяйте да се консултирате с Вашия лекар преди да допълвате лечението си с черен кимион.

Маслото от черен кимион може да намали тревожността

Маслото от черен кимион понижава тревожността и подобрява настроението в проучване на 48 юноши доброволци след 4 седмици.

Екстрактът от черен кимион намалява тревожността при мишки, вероятно чрез увеличаване на нивата на серотонин в мозъка.

Той също така намалява тревожността, умората и повишената функция на щитовидната жлеза при мишки.

Семената от черен кимион успокояват и защитават развиващия се мозък при плъхове, дори и тези, които са били под стрес.

Черният кимион може да защити червата и да помогне храносмилането

Тинктура, приготвена от семената, традиционно се използва за храносмилане, загуба на апетит и диария, докато черните семена традиционно се използват за спиране на повръщането.

Досега има някои доказателства в подкрепа на употребата му при тези с нарушено храносмилане при инфекция с Helicobacter pylori.

В проучване на 88 пациенти с нарушено храносмилане и положителен Helicobacter pylori, черният кимион помага за унищожаване на бактериите и успокояване на симптомите. Минимална доза от 2 g семена (в комбинация с омепразол) е ефективна.

Някои прегледи показват, че това може също да помогне за предпазване на лигавицата на стомаха от увреждане и язви, най-вече въз основа на резултатите от проучвания при животни и клиничен опит.

Семената от черен кимион защитават лигавицата на стомаха от вредното въздействие на алкохола при плъхове. Маслото също предотвратява увреждането на червата при плъхове.

Масло от черен кимион е антиоксидант

Черният кимион действа на много антиоксидантни пътища (според многобройни проучвания върху животни и клетки):
* Увеличаване на чернодробните антиоксидантни ензими, като глутатион.
* Защита на различни тъкани като стомаха, черния дроб, бъбреците и кръвоносните съдове от оксидативни процеси.
* Екстрактът от черен кимион възстановява антиоксидантните ензими (в червените кръвни клетки) при мишки с малария, като помага за изчистване на паразитната инфекция.
* Маслото неутрализира вредни реактивни кислородни видове и мозъчно увреждане при мишки.

Черното семе може да подобри паметта и да защити мозъка

В едно проучване на 20 възрастни доброволци, ежедневен прием на масло от черен кимион подобрява когнитивността, вниманието и паметта след девет седмици.

Тимохинон и други компоненти на семената от черен кимион защитават мозъка от увреждане в няколко изследвания върху животни и клетъчни изследвания. Той предотвратява увреждането на мозъка от олово и от арсена при растящи мишки.

Тимохинонът може да подобри артрита

Семената на черен кимион (тимохинон) намаляват симптомите на ревматоиден артрит в проучване на 40 жени в доза от 500 mg масло 2 пъти на ден. Той намалява общите симптоми, сковаността на ставите и подуването.

В комбинация с неговите противовъзпалителни ефекти, черният кимион може да помогне на хората, страдащи от възпалителни състояния като ревматоиден артрит.

Черният кимион намалява алергиите

Няколко изследвания подкрепят ползите от черния кимион за безопасно намаляване на алергичните симптоми, особено при онези, които имат затруднения с дишането.

Той намалява честотата на астматичните симптоми, хриптенето и подобрява белодробната функция в продължение на 3 месеца. Пациентите, които приемат екстракт от черен кимион, също имат намалена нужда от допълнителни лекарства и инхалатори.

В друг преглед (от 4 проучвания, общо 152 пациенти с алергични заболявания), маслото от черен кимион намалява субективните симптоми на алергия, включително астма, екзема и запушен нос.

Черното семе може да защити сърцето

Ежедневната употреба на масло от черен кимион за 2 месеца понижава кръвното налягане при пациенти с леко повишено кръвно налягане (диастолична АТ 140 – 159 mmHg). Освен намаляване на кръвното налягане, екстрактът също така понижава нивата на LDL холестерола, като помага за предпазване на сърцето.

Черният кимион може да защитава сърцето не само чрез понижаване на кръвното налягане, но и чрез намаляване на кръвните липиди. Това предотвратява изграждането и втвърдяването на артериите от липидите.

Според преглед на клиничните проучвания добавянето на черни семена спомага за по-ниски стойности на Общ холестерол, LDL холестерол, триглицеридите.

Черното семе защитава бъбреците и предотвратява образуването на камъни в бъбреците

Семената на черния кимион традиционно се използват за лечение и профилактика на камъни в бъбреците.

Те помагат в борбата с камъни в бъбреците и защитават бъбреците от увреждане.

Черният кимион може да помогне за отслабване

В едно проучване на мъже с наднормено тегло, черният кимион подобрява загубата на тегло и намалява апетита след 3 месеца. В друго проучване на 64 пациенти семената понижават ИТМ и съотношението талия-бедро.

Черните семена отпускат мускулите

Черно семе намалява спазмите в мускулните тъкани при различни изследвания. Той има ефект само върху гладките мускули, като сърцето, червата и дихателните пътища. Това е причината черните семена да се използват при астма, затруднения в дишането, проблеми с червата, високо кръвно налягане и потенциално проблеми с пикочните пътища.

Действа като блокира ефектите на калция върху тъканите и блокира хистаминовите и холинергичните пътища.

Черно кимионово масло може да намали гърчовете

Черното киминово масло (тимохинон) намалява пристъпите при деца с епилепсия в пилотно проучване на 22 деца.

Черният кимион (тимохинон) също има анти-припадъчен ефект при мишки.

Маслото от черен кимион може да защитава от радиация

Маслото от черен кимион е защита срещу имунно-подтискащото и увреждащо въздействие на радиацията при плъхове.

Черно семе може да помогне при зависимост от опиати

Черно семе спомага за намаляване на симптомите на опиоидна зависимост и отказване от опиати при проучване на 35 пациенти, зависими от опиати. Важно е да се отбележи, че това също помога за намаляване на слабостта, инфекциите и подобряването на апетита.

Черният кимион може да помогне при кърменето

Традиционно черният кимион е бил използван за подпомагане увеличаването на кърма при кърмачки. Изследванията при хора не са тествали това твърдение, но семената от черен кимион могат да стимулират производството на мляко при плъхове.

Екзема

Според проучване в малък мащаб от 2013 г., сравняващо терапевтичните ползи от Nigela sativa с тези на рецептурните лекарства, маслото от черен кимион може да намали тежестта на екземата.

Акне

Изследванията показват, че антимикробните и противовъзпалителните ефекти на маслото от черен кимион могат да подобрят акнето. В едно проучване 58% от участниците са оценили отговора си на това лечение като добър, докато 35% смятат, че резултатите им са умерени.

Псориазис

Проучване върху мишки от 2012 г. показва, че маслото може да има и антипсориазни ползи.

Кожа

Маслото от черен кимион може да хидратира и омекотява кожата и да действа като овлажнител, въпреки че липсват научни доказателства, които да потвърдят тези ползи.

Коса

Добавено в маски за коса, маслото от черен кимион може да хидратира сухата коса и склап, да подобри състоянието при чувствителен скалп, при пърхут, да заздрави косата и да намали косопада, да направи косата блестяща и мека.

Може да се добави към масажни масла, шампоани, домашно приготвени продукти за грижа за кожата и аромати.

Хранителна стойност на черния кимион

Семе:

Богато е на мастни киселини, особено на ненаситени и есенциални мастни киселини (линоленова и линолова киселина)

Също е източник на калций, желязо, натрий и калий.

Съдържа каротин (провитамин А).

Съдържа витамини от В-комплекс като Тиамин (В1), Ниацин и Фолиева киселина.

Добър източник е на пиридоксин (витамин В6).

Масло:

Маслото от черен кимион (тимохинон) в комбинация с радиация има по-силен ефект срещу клетките на рака на гърдата.

Екстрактът от чесън и маслото от черен кимион може да работят по-добре заедно за борба с паразитите.

Консумацията на екстракт от чесън и суров черен кимион може да има благоприятни антиоксидантни ефекти при здрави жени след менопауза.

Черното кимионно семе и чесънът заедно работят заедно, за да намалят високия холестерол.

Комбинацията от масло от черен кимион и PYR (Pyrimethamine) се борят с паразитите (токсоплазмоза).

Дозиране

Обикновено дневната доза от маслото е 2,5 – 5 ml дневно.

1 чаена лъжичка (5ml)  дневно е за човек с тегло 80кг.

Като натрошено или смляно семе, дозата обикновено е около 1 g на ден.

Странични ефекти

Маслото от черен кимион и неговите активни съставки нямат известни токсични ефекти. Черният кимион обикновено е много безопасен, но се съобщава за няколко редки случая на кожни алергии към маслото.

Тъй като черният кимион може да намали нивата на кръвната захар и кръвното налягане, хората, приемащи лекарства за високо кръвно налягане или диабет, трябва да се консултират с лекаря си, преди да го ползват.

Предпазни мерки

Бременните жени трябва да избягват приема на екстракт от черен кимион или масло. Въпреки че е безопасен в умереност, семената от черен кимион могат да предизвикат аборт.

Клиничните проучвания не са потвърдили, че е безопасно да се използва по време на бременност и при малки деца, дори в по-малки количества.

Хората, които приемат лекарства, трябва да се консултират с лекаря си, преди да използват масло от черен кимион.

Вижте как може да закупите масло от черен кимион ТУК.

Данните са от US National Library of MedicineNational Institutes of Health и

https://www.ncbi.nlm.nih.gov   – Национален център за биотехнологична информация на САЩ.

Основни грешки, които саботират диетата ни за отслабване

През последните седмици като че ли зачестиха случаите с клиенти, които въпреки че са на режим, постигнатите резултати са далеч под очакваните.

основни грешки в режима

Има ли нещо такова, започваме да търсим причините. И в 99% от случаите се оказва, че „малките поправки” от тяхна страна всъщност са основни грешки, които саботират режима.

Вижте кои са те и дали и вие ги допускате.

 1. Основна грешка, която забелязвам при повечето си клиенти е пропускане на хранене.

Защо се прави

Недобра организация според мен, „нямаше време”, „имах работа” според вас. Или другото –  „по-малко калории – по-добър резултат”.

Защо не бива да се прави

По-малкото калории не винаги значат по-добър резултат.

Обикновено при системно по-нисък внос на калории организмът минава в режим на запасяване. Част от енергията се съхранява под формата на мазнини за времето, когато храна ще липсва отново. По-голяма липса на храна, повече складирани мазнини.

От друга страна, пропускайки хранене вие вече сте изгладнели за следващото, порцията не ви стига и или оставате гладни, или изяждате повече храна, защото „ми тя нали ми остана от обяд”.

И в двата случая саботирате диетата и резултатите са по-малко от очакваните или липсват.

 1. Пропускане или добавяне на нутриент от една порция.

Защо се прави

„Не изядох месото, защо не ми се ядеше месо”,  „нали картофите са забранени при диета”, ‘не сложих зехтин, защото е калоричен”, сложих си още лъжичка зехтин, защото ми беше малко”…

Защо не бива да се прави

Всяка една порция в режима е с определено съотношение между основните нутриенти – протеини, мазнини, въглехидрати. Нарушавайки това съотношение саботирате диетата, защото тя е сметната да работи по този начин.

Месото е протеин, а протеинът забавя усвояването на въглехидратите, дава чувство на ситост и по-малкото му количество саботира диетата, като отслабване може да има, но за сметка на мускулите, от които тялото ще си набави протеин, защото вие сте го пропуснали.

Картофите са в количество, от което няма да напълнеете, в комбинация с протеина ще се усвоят по-бавно и ще ви дадат необходимата енергия за деня.

И сега малко сметки:

2 ч..л. мазнина са 10г и съдържат 100 ккал.

30 дни по 100 кал. = 3000 ккал.

3000 ккал. в повече са 330г натрупани мазнини на месец. Само от 1 ч.л. мазнина на ден в повече.

 1. Замяна на един продукт от режима с друг

Защо се прави

Липса на организация  –  „нямах  броколи, сложих царевица”.

Смятате, че всички продукти са еднакви – „вместо плод в овесените ядки сложих мед”, „филето ми е сухо, хапнах беконче, нали е протеин”…

Защо не бива да се прави

Всички продукти в режима са предварително сметнати като вид и количество, по състав, по гликемичен индекс, по нужда от продукта в режима, спрямо здравословното ви състояние и заради това да се храните разнообразно.

Прочетете режима и си набавете нужните продукти предварително. Така няма да се налага да правите замени.

Има продукти, които могат да се заменят и те са ви написани в режима. Но само толкова.

Колкото по-строго се придържате към режима, толкова по-добри резултати ще постигнем.

 1. Увеличаване на физическата активност, без да добавим допълнително храна за нея.

Защо се прави

Част от клиентите, постигайки добри резултати с режима, започват някакъв вид спорт или увеличават тренировките си с цел да свалят по-бързо и повече килограми.

Защо не бива да се прави

Увеличавайки двигателната си активност ще ви трябва повече храна за да дадете на тялото си допълнителна енергия. Ако останете на същият режим, без да добавите допълнително храна към него, ще се стигне до т.1 – по-нисък внос на калории, преминаване на тялото в режим на застой. Рано или късно се стига до там.

 1. Следвате стриктно режима, но и го допълвате с нещо „дребно” от време на време.

Защо се прави

Не можете да отказвате на почерпки от колеги, „от един бонбон нищо няма да ти/ми стане”, „имахме повод”…

Защо не бива да се прави

Няма нищо страшно в това да кривнете от пътя с един бонбон или по време на празник.

Важното е да не е системно и след това да продължите с режима.

Направете колегите и близките си съпричасни към начинанието ви. Важно е да ви подкрепят, а не да ви саботират. Максимата „от един бонбон нищо няма да ти стане” няма да работи вечно.

Ако това ви звучи познато, прочетете още веднъж всичко и поправете грешките си. Повярвайте ми, резултатите няма да закъснеят.

Kокосова захар – митове и истина

Полезна ли е кокосовата захар толкова, колкото се опитват да ни внушат?

Кокосовата захар се радва на голяма популярност в последно време.

кокосова захар полезна

Отчасти заради твърденията на някои хора, че тя е здравословна алтернатива на други видове захар.

Истината обаче е по-малко различна и консумирането на твърде много захар може да допринесе за развитието на различни здравословни проблеми.

Тъй като мнозина се обръщат към алтернативни подсладители като кокосовата захар, е важно хората да разбират ползите и рисковете от употребата й.

Какво представлява кокосовата захар и как се прави?

Кокосовата захар идва от естествен източник – сокът на кокосовата палма. Този сок циркулира през дървото по подобен начин като кленовия сироп.

За прибиране на сока от кокосовите палми, земеделските стопани правят прорези в стъблото на цветето на дървото, за да позволят на нектара да изтече. За да направят нектар от кокосов цвят, те смесват сока с вода и го сваряват до сироп.

Производителите правят гранулирана кокосова захар, като оставят нектара да изсъхне и кристализира. След това разчупват сушените парчета, за да създадат гранулите, които повечето хора разпознават.

Някои хора бъркат кокосовата захар с палмовата захар. Те имат подобен производствен процес, но палмовата захар идва от друго дърво.

Кокосова захар срещу други видове захар

Двата вида захари, които повечето хора знаят и консумират редовно, са бялата трапезна захар и царевичен сироп или високо фруктозен царевичен сироп. И двете захари съдържат малко или никакви основни хранителни вещества.

На всеки 100 грама гранулирана захар има 99,98 г въглехидрати, от които 99,80 г е чиста захар, като оставащото количество е минерали, включително натрий и калций.

На всеки 100 г високо фруктозен царевичен сироп има 76 г въглехидрати, от които 75,65 г е захар. Останалите 24 г е вода. Отново малка част е предимно следи от съединения като натрий и желязо.

На всеки 100 г захар от кокосова палма има 100 г въглехидрати, от които 75 г е захар. По отношение на микроелементите, 100 г съдържа 625 mg калий и 125 mg натрий.

В сравнение с гранулираната захар и високо фруктозния царевичен сироп, кокосовата захар има по-високи нива на желязо, цинк и калций, според проучване на Филипинското правителствено изследване на храните и храненето.

Също така, кокосовата захар съдържа следи от фитонутриенти и антиоксиданти, като полифеноли, флавоноиди и антоцианидин.

Важно е обаче да се отбележи, че количествата полезни съединения са малки и човек трябва да изяде много кокосова захар, за да получи здравословна доза от тях.

Също така, тъй като кокосовата захар е с високо съдържание на калории и захари, консумирането на много би означавало значително прекомерно потребление на енергия, което води до потенциално увеличаване на теглото.

Какво друго се знае за кокосовата захар?

Според горния анализ на кокосовия палмов сок, кокосовата захар съдържа инулин, докато табличната захар и царевичният сироп не.

Инулинът са фибри, които могат да бъдат от полза за тялото, като спомагат за подобряване на здравето на червата и забавяне на абсорбцията на глюкоза.

Дали кокосовата захар влияе на нивата на кръвната захар?

Кокосовата захар може да не е по-добра от обикновената захар за нивата на кръвната захар.

Хората използват гликемичния индекс или GI на определени храни, за да измерят влиянието си върху нивата на кръвната захар. Храни с по-висок GI резултат ще повишат нивата на кръвната захар по-бързо от храни с нисък GI резултат.

Много хора чуват, че кокосовата захар е с по-нисък GI от останалата захар, но това може да бъде подвеждащо.

Табличната захар, или захарозата, има GI резултат от около 65, според проучвания за стойностите на GI, публикувани от Американската асоциация по диабет. Но проучване, публикувано в Journal of Functional Foods за често консумираните храни във Филипините, установява, че ГИ на кокосовата захар е по-ниска, с оценка от около 35 до 42.

Освен това инулинът в кокосовата захар може да играе роля в намаляването на неговия GI резултат. Но все още не е ясно дали това прави кокосовата захар подходяща за хората, които се нуждаят от подсладители с нисък  GI.

За много хора разликата между захарта и кокосовата захар може да е малка.

Кое е по-лошо за вашите зъби?

Въпреки, че бялата и кокосовата захар идват от различни източници, химическият им състав е подобен.

Статия, която дава съвети за орално здраве в British Dental Journal, поставя съдържанието на захароза в кокосовата захар между 70 и 80%, а на трапезната захар е над 99% захароза.

В статията се посочва, че въпреки, че кокосовата захар е по-малко рафинирана и има повече хранителни вещества, хората трябва да я третират точно както и бялата трапезна захар и да я използват пестеливо. Също така се отбелязва, че кокосовата захар е вредна за зъбите по същия начин, както бялата захар.

Кокосова захар и фруктоза

Кокосовата захар съдържа високи нива на фруктоза. Това е така, защото захарозата се състои от 50% фруктоза. Така, че кокосовата захар, със съдържание на захароза от 70 до 80%, би съдържала от 35 до 40% фруктоза.

Фруктозата се смята за храна с ниска ГИ, тъй като тялото не може веднага да я преобразува в енергия. Това, обаче не прави фруктозата по-добра захар.

Консумацията на прекалено много фруктоза, особено от подсладените със захар напитки, може все пак да постави човек в риск от здравословни нарушения, включително диабет, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, според проучване, публикувано от Journal of American College of Cardiology.

Добра ли е кокосовата захар като алтернатива в подкрепа на загубата на тегло?

Замяната на захар с кокосова захар може да не помогне за отслабване.

Някои хора могат да мислят, че кокосовата захар е идеална алтернатива, която могат да добавят към рецепти без вина и без ограничения.

За съжаление, кокосовата захар не е чудо при загубата на тегло. Тя съдържа допълнителни хранителни вещества в сравнение със захарта, но разликата е много малка.

Също така е важно да се разбере, че кокосовата захар също е с високо съдържание на въглехидрати и съдържа калории, две неща, които много хора се опитват да да ограничат, когато искат да отслабнат.

Така, 100 г захар от кокос е все още 100 г въглехидрати, въпреки че само 75 г от тях са захари. Тя също така съдържа около 375 калории. Тези числа са малко по-малки от трапезната захар, но те не правят кокосовата захар храна без вина.

Препоръчително е да се консумират не повече от 6 или 9 чаени лъжички дневно добавена захар за здрави жени и мъже, съответно. Независимо от това дали идва от кокосова захар, бяла захар или друг вид добавена захар.

 

Статията е превод от https://www.medicalnewstoday.com/articles/323047.php

Алергия към мляко или лактозна непоносимост?

Алергия към мляко и непоносимост към лактоза са две различни медицински състояния.

Алергия към мляко

Основната разлика между тях е, че алергията към мляко е истинска хранителна алергия и показва алергични симптоми, докато лактозната непоносимост е състояние, което се развива поради липсата на ензима лактаза в организма.

Млечната алергия обикновено засяга бебета и деца под 3-годишна възраст и е причина за най-често срещания вид хранителна алергия, наблюдавана при деца (2%) на възраст до около 5 години.

Алергията към мляко е имунна реакция на организма срещу протеин в млякото.

Кравето мляко се състои от два основни протеина:
 • Казеин, който изгражда т.нар. твърда част на млякото (или това, което се получава след като млякото се пресече).
 • Суроватъчен протеин, който изгражда течната част на млякото (суроватката).
Обикновено децата развиват алергия към един от двата протеина или към двата. Повечето от децата, проявяващи алергия към белтъка на кравето мляко, са алергични и към козе и овче мляко, а някои от тях и към соевото.

Типичните алергични реакции започват няколко минути след приемането на млякото, но това може да се забави и до няколко часа.

Най-честите симптоми на алергия към млякото са стомашни болки, гадене и повръщане, диария, кожен обрив, затруднено дишане, подути устни, език и гърло.

Основно лечение тук е пълно изключване на мляко, млечни продукти и всички храни, съдържащи в състава си млечен протеин. Такива са прясно и кисело мляко, сирена, кашкавал, извара, техни производни, пасти, торти, кремове, вафли, млечен шоколад и всички, в чиито състав пише млечен белтък. Четете етикетите на храните, за да проверите съдържанието им. Съдържание като казеин, лактулоза, суроватка, лакталбумин и масло трябва да се избягва.

Възможно е алергията да се преодолее за няколко месеца, но е възможно да отнеме години.
При синът ми това отне 6 месеца, а при дъщеря ми 5 години.

Обикновено алергия се открива при кожен тест, но понякога се налага и кръвен тест. На синът ми се откри при кожния тест, докато при дъщеря ми кожният тест беше отрицателен, но кръвният излезе положителен.

Какво е непоносимост към лактоза?

Това е медицинско състояние, което се дължи на отсъствието или ограниченото присъствие на ензима лактаза в организма, който е необходим за усвояването (разграждането) на лактозата (млечна захар) в млякото и млечните продукти.

Лактозната непоносимост може да бъде резултат от генетично заболяване или увреждане на червата поради бактериална или вирусна инфекция. Тя е по-често срещана от алергията към млякото и може да се развие във всяка възраст на живота, особено при възрастните хора.

Признаците и симптомите на това състояние могат да се развият между 30 минути до 2 часа след прием на млечни продукти и включват стомашни болки, подуване на корема, гадене, диария.

Диагноза се поставя от лекар след провеждане на различни тестове.

Основното лечение и тук е изключване на млечните продукти от менюто.

Някои хора с лактозна непоносимост понасят сравнително добре прием на безлактозни млечни продукти, кисело мляко, кефир, зрели сирена и кашкавали, но в по-малки количества.

Разлика между алергията към млякото и непоносимостта към лактоза:

Алергия към мляко Лактозна непоносимост
Дефиниция Млечната алергия е истинска хранителна алергия, която се развива срещу протеин, съдържащ се в млякото. Лактозната непоносимост е състояние, което се развива поради липсата на ензима лактаза в организма.

 

Възрастови групи Млечната алергия обикновено се наблюдава при кърмачета и деца под 3-годишна възраст.

 

Известно е, че честотата на непоносимост към лактоза се увеличава с напредване на възрастта.

 

Причини Млечната алергия е единствено имунна реакция.

 

Лактозната непоносимост е резултат от бактериална или вирусна инфекция, която уврежда червата или се дължи на генетична предразположеност.

 

Симптоми Коремна болка, гадене и повръщане, кожни обриви, подути устни и гърло.

 

Коремна болка, гадене и повръщане.

P.S. Статията е написана основно с информативна цел. Тя не цели поставане на диагнози и начини на лечение.
При различните хора могат да се развият различни симптоми, може да са и такива, неописани в статията.
При съмнение за алергия или непоносимост към мляко или лактоза се обърнете към лекар специалист!
За повече и по-подробна информация, както и изследвания, се обърнете към лекар специалист!

Селен и ролята му за нашето здраве

Всички знаем, че микроелементите са с особено важно значение за човешкото здраве. И ако повечето хора знаят по нещо за основните микроелементи като Желязо, Йод, Флуор, Цинк, то колко от тях знаят толкова и за по-малко известните като Хром, Селен, Молибден?

селен

И тъй като едни от най- разпространените заболявания, а именно заболяванията на щитовидната жлеза, са пряко свързани и с приема на Селен, то ще ви представя в съкращения една статия от списание „Наука Диететика”, която ще ви даде повече информация за този важен за организма микроелемент.

Елементът Селен (Se) е открит през 1817 г. от шведския химик Берцелиус като страничен продукт при производството на сярна киселина.  Повече от 100 години селенът е игнориран като лечебно средство поради неговата токсичност.  Едва през последните десетилетия се потвърждава неговото значение за живота на бозайниците и човека.

Se постъпва в животинските организми чрез растенията, които поглъщат елемента от почвата, където съдържанието му варира в различните области. В централните и южните европейски страни почвата като цяло е бедна на съдържание на селен, докато в повечето северноамерикански региони селенът е в изобилие.

Se е включен в полипептидна верига като част от аминокиселината селеноцистеин (Sec), известна също като 21-ва аминокиселина. Групата протеини, които съдържат Sec като част на полипептидната верига, се определят като селенопротеини. При хората са идентифицирани над 25 селенопротеинови семейства.

Най-важните от тях са глутатион пероксидаза (GPx), тиоредоксин редуктаза (TrxR) и йодтирониндейодинази (DIO).

Глутатион пероксидазата (GPx) е свързан с антиоксидантното действие на Se, т.е.защитават клетките от окислително увреждане и оксидативен стрес.

В щитовидната жлеза глутатион пероксидазата защитава клетките от увреждащото действие на водородния прекис, който е нормална стъпка в производството на тиреоидни хормони. Излишният водороден прекис уврежда тиреоцитите и при недостиг на селен активността на глутатион пероксидазата намалява. Според настоящите виждания тези процеси предизвикват активиране на имунната система като по-специално се увеличава активността на тиреопероксидазата (ТПО) и това води до възникване на автоимунен тиреоидит на Хашимото.

Тиоредоксин редуктазата и NADPH представлява основната клетъчна редокс система тиоредоксин (Trx), която присъства във всички живи организми. Системата Trx играе ключова роля в развитието на ембриона. Един от най-важните клетъчни процеси, синтезът на ДНК, зависи от наличието на Se в рамките на каталитично място на TrxR . TrxR е абсолютно задължителна за развитието, диференциацията и морфогенезата и вероятно за клетъчната пролиферация ин виво. Липсата й предизвиква ембрионална смърт, намалено кръвообразуване, увеличаване на апоптозата в черния дроб и сърдечни дефекти.

Семейството на йодтиронин дейодиназите (DIO) е представено от три диференцирано разпределени Sec съдържащи оксиредуктази (йодтиронин дейодиназа тип 1 – DIO1, йодтиронин дейодиназа тип 2 – DIO2 и йодтиронин дейодиназа тип 3 – DIO3).

Трите DIO упражняват различни действия, като DIO1 играе роля в производството на T3 в щитовидната жлеза и контролира циркулиращите Т3 нива, а DIO2 и DIO3 имат значение за местните процеси на дейодиране, т.е. и превръщане на Т4 в Т3.

Сред различните селенопротеини DIO играят важна роля като селеново депо в условия на Se дефицит. При недостиг на Se експресията на DIO1 в мозъка и плацентата се запазва, а в щитовидната жлеза дори леко се увеличава, докато в другите тъкани намалява.

Други ефекти на Селена

Селенът е необходим и за правилното функциониране на имунната система. Предполага се, че той е основен хранителен фактор за противодействие на вирулентността на HIV и инхибиране на прогресията на СПИН.

Като минерал с основно значение за човешкото здраве, селенът е необходим за подвижността на сперматозоидите и може да намали риска от спонтанен аборт.

Дефицит на Селен

Недостатъчността му е свързана с неблагоприятни промени в настроението. Макар и несигурни, има данни за връзката на селена със сърдечно-съдовите заболявания.

Умереният Se дефицит е свързан с повишен риск от рак и инфекции, мъжки стерилитет, увреждане на тиреоцитите и сериозни неврологични заболявания, включително болестта на Алцхаймер и Паркинсон.

Патологично състояние, което със сигурност е свързано с дефицит на Se, е болестта на Кешан – тежка кардиомиопатия, водеща до фулминантна сърдечна недостатъчност. Това заболяване се среща при деца и се наблюдава в някои ендемични райони на Китай, които се характеризират с изключително ниски нива на Se в почвата. Кашин-Бек остеохондропатията е заболяване, също срещащо се в райони от Централна Азия с тежка селенопения. Протича с болки и сутрешна скованост в ставите, нарушена флексия и дефлексия в лактите, ограничено движение в ставите на почти цялото тяло, което може да доведе до забавяне на растежа и вторична остеоартроза.

Друго заболяване, дължащо се на общ недостиг на Se и йод, е микседематозният кретенизъм, който се характеризира с умствена изостаналост и забавяне на растежа. Установено е, че Se дефицитът предизвиква намаляване на активността на ензимите GPx и DIO и натрупване на водороден пероксид, което води до увреждане на щитовидната жлеза, както и до нарушена обмяна на тиреоидни хормони.

При съчетание на йоден и селенов дефицит нарастват честотата и спектърът на тиреоидните заболявания. Поради това добавката на Se трябва да се прилага след възстановяване на йодните нива, тъй като Se повишава активността на DIO, което води до по-нататъшна загуба на йод от увредената щитовидна жлеза.

Съществуват редица проучвания, които доказват, че добавките на селен са ефективни при забавяне на прогресията на автоимунния тиреоидит, постпарталния тиреоидит и болестта на Грейв, а също водят и до намаляване на анти-ТПО и подобряване на ултразвуковата характеристика на жлезата.

Препоръчителен прием на Селен

У нас дневната препоръчителна доза селен е 55 mkg/24h за жените и 70 mkg/24h за мъжете. Диетата е основният източник на прием на селен.

Естествени източници на селен са зърнените храни (царевица, жито и ориз), ядки (бразилски ядки и лешници) и храни с животински произход (телешко, яйца, риба тон). Най-голямо количество селен се съдържа в бразилските ядки – 100 g от тях съдържат близо 2000 mkg селен, поради което нужното количество на организма се доставя от 3–4 ядки на ден. Много добър източник на селен са пилешките яйца, агнешкото месо, бъбреците, черният дроб, ечемикът, слънчогледът, синапените семена, овесът, мидите, раците.

Интоксикация със селен

Интоксикацията със селен, известна като селеноза (selenosis), се характеризира с гадене, повръщане, диария, умора, косопад и обезцветяване на ноктите. Нивата на селен, необходими за проявите на интоксикация, обикновено не се получават чрез храната, тъй като богатите на селен храни съдържат средно около 30–50 mkg селен.

Заключение

Въпреки научните постижения, все още съществуват редица неизяснени моменти: не са напълно изучени функциите и действията на вече идентифицираните селенопротеини; не е ясно дали ефектът на Se върху автоимунните заболявания на щитовидната жлеза зависи от увеличената активност на GPx самостоятелно, или и на други селенопротеини; не е известна точната концентрация на Se, при която ензимната антиоксидантна активност е най-висока; дали храната, или допълнителният прием е по-благоприятен за здравето на организма и, не на последно място, не е оценено съотношението разходи/ползи. Всичко това създава изобилие от научни предизвикателства и потенциал от бъдещи възможности.”

Статията е представена с информативна цел. Не е предназначена за диагностика и лечение. Ако имате съмнения за някакво заболяване или състояние се обърнете към лекар!

Цялата статия може да изтеглите и прочетете от тук.